فعالیت مدارس استان تهران فردا از ساعت 9 صبح آغاز می شود.


تهران- ایرنا- اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: ساعت کاری مدارس و ادارات آموزش و پرورش شهر تهران از ساعت 9 صبح روز دوشنبه 31 فروردین ماه آغاز می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078069/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DB%B9-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF