فضای حاکم بر مجلس موافق وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، فضای حاکم بر مجلس را موافق وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش دانست و گفت: دوراندیشی و برنامه تحولی وی شرایط این وزارتخانه را ساماندهی خواهد کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85125527/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA