فرهنگیان شاهد حمایت قاطع رئیس جمهور در ماجرای تاخیر حقوق اسفند بودند


تهران – ایرنا – نماینده مردم دامغان در شورای اسلامی گفت: رئیس جمهور از ابتدا به طور جدی به موضوع تاخیر در پرداخت حقوق معلمان پرداخته و شاهد حمایت قاطع ” آیت الله رئیسی به فرهنگیان در این امر».


منبع: https://www.irna.ir/news/85073451/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1

کارگروه وزارت جهاد برای آفات نخل‌های جنوب کرمان تشکیل می‌شود. پوشش تصویری زنده زومجی از افتتاحیه بازی تابستانی در ساعت 10 : 00 شب.