فرهنگیان استان اردبیل در 5 رشته ورزشی به رقابت خواهند پرداخت

دهقانی نیا افزود اگر بخواهیم فرهنگ هر کشوری را به دیگر نقاط جهان اشاعه دهیم ورزش بهترین وسیله است.

وی در ادامه اخلاق را قانون باطنی ورزش عنوان کرد و اظهار داشت: محور اصلی مسابقات ورزشی اخلاق است و پیروزی در مسابقات تنها در سایه قانون و مقررات معنی و مفهوم پیدا می کند.

با افتتاح مسابقات ورزشی فرهنگیان استان اردبیل ، 500 نفر از ورزشکاران فرهنگی استان در 5 رشته ورزشی با هم به رقابت خواهند پرداخت.

– ایسنا/اردبیل با افتتاح مسابقات ورزشی فرهنگیان استان اردبیل ، 500 نفر از ورزشکاران فرهنگی استان در 5 رشته ورزشی با هم به رقابت خواهند پرداخت.

اکبر دهقانی نیا، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل 7 اردیبهشت در افتتاحیه مسابقات ورزشی فرهنگیان استان اردبیل با اشاره به ضرورت ورزش در زندگی گفت: ورزش نه تنها سرچشمه نشاط و شادمانی است بلکه می تواند در دنیا بعنوان یک دیپلماسی بزرگ بین کشورها نقش آفرینی کند.

دهقانی نیا در بخش دیگری از سخنانش به روند مسابقات ورزشی فرهنگیان اشاره کرد و تصریح نمود: این مسابقات در 3 مرحله منطقه ای، استانی و کشوری برگزار شده است و در مرحله منطقه ای که بصورت جوار اجرا شد، 1200 نفر ورزشکار فرهنگی شرکت کردند که از این میان 500 نفر (خواهر و برادر)به مرحله استانی راه یافتند.

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020224706113755136/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA