فرمول تعیین عیدی بازنشستگان 1403

عیدی بازنشستگان کشوری مبلغی است که هرساله به عنوان پاداش پایان سال به حساب بازنشستگان واریز می شود. – عیدی کارمندان علاوه بر بعد مالی و کمک به بهبود شرایط معیشتی خانواده ها، دارای اهمیت روانی بسزایی است؛ زیرا پرداخت عیدی می تواند باعث افزایش رضایت شغلی، انگیزه کاری …
منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021135481186803712/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86