فراهم آوردن شرایط جذب نخبگان در دوره های علوم پایه دانشگاه های بزرگ کشوررئیس دانشگاه اصفهان توجه به حوزه های مسئله محور را مهم دانست و گفت: شرایط باید به گونه ای باشد که هر دو گروه حوزه حکمرانی و مسئله محور به دانشجویان ارائه شود. منظور از سوال محوری این است که رشته ها باید با توجه به نیاز هر منطقه تقویت شوند.

دکتر حسین هرسیج در گفت وگو با ایسنا، وی با بیان اینکه رشته های دانشگاهی به دو گروه «حاکمیت» و «مسئله دار» تقسیم می شوند، تصریح کرد: رشته های خاصی دارای حاکمیت هستند و به اقتدار کشور کمک می کنند. به همین دلیل باید به نیازهای کشور و ظرفیت دانشگاه های بزرگ توجه بیشتری شود.

وی ادامه داد: اگرچه رشته های علوم پایه مهم و ضروری تلقی می شود، اما بررسی ها نشان می دهد که تعداد افراد ورودی به این رشته ها کم و محدود است. دولت باید مستقیماً برای رسیدگی به این موضوع اقدام کند و به دانشگاه‌های سراسر کشور کمک کند تا وضعیت رشته‌های کمتر پرطرفدار را بهبود بخشند. باید شرایط را تا جایی پیش ببریم که بتوانیم افراد نخبه و مستعد در رشته های علوم پایه را از دانشگاه های بزرگ کشور جذب کنیم.

وی ادامه داد: اگر دانشگاه ها بخواهند زیرساخت های علوم پایه خود را تقویت کنند نیاز به بودجه بیشتری دارند. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید کمک بیشتری به دانشگاه ها در این زمینه داشته باشند تا دانشگاه ها بتوانند نیروهای متخصص در حوزه علوم پایه تربیت کنند و این نیروهای متخصص بتوانند در راستای اهداف برنامه ریزی شده اقدامات لازم را انجام دهند. سیستم.

رئیس دانشگاه اصفهان گفت: علوم پایه نقش حیاتی در توسعه کشور دارد. وقتی به علوم فنی و مهندسی نگاه می کنیم به این نتیجه می رسیم که این رشته ها ریشه در علوم پایه دارند. اگر باز هم رشته های علوم پایه به صورت ساده مدیریت شود، رشته های مهندسی نیز در آینده با مشکل مواجه خواهند شد. در چنین شرایطی باید به زیرساخت های علوم پایه توجه شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011707781/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF