فراخوان ایده های خلاق و نوآورانه در عرصه مد و پوشاک اسلامی-ایرانی


تهران- ایرنا- فراخوان ایده‌های خلاقانه و نوآورانه «پیش‌رویداد؛ رویداد و نمایشگاه حوزه مد و پوشاک» برای استفاده از ظرفیت شرکت های خلاق و دانش بنیان در عرصه مد و پوشاک اسلامی ایرانی، به مناسبت هفته عفاف و حجاب منتشر شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85168751/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C