«فرآموز سیار» مهمان ۴۰۰ مدرسه پایتخت/ توانمندسازی و مهارت آموزی به کودکان و نوجوانان

مدیرکل سلامت شهرداری تهران از اجرای برنامه‌های توانمندسازی و مهارت آموزی به کودکان و نوجوانان با هدف ارتقای فرهنگ خود مراقبتی در قالب مراکز «فرآموز سیار» خبر داد.

به گزارش ایسنا، حمید صاحب با اشاره به کارکرد مراکز «فرآموز سیار»، افزود: سال گذشته درطرح فرآمورسیار ۳۸۰ برنامه آموزشی با رویکرد آموزش مهارت‌های رفتاری به دانش آموزان اجرا و در قالب این برنامه‌ها نزدیک به ۴۸ هزار نفر از خدمات ارایه شده بهره مند شده اند.

وی اضافه کرد: مهارت‌های رفتاری توانایی‌هایی هستند که با یادگیری آن‌ها کودکان و نوجوانان می‌توانند در کنار دستیابی به مهارت‌های عمومی همچون خواندن و نوشتن به توانایی‌هایی دست یابند که با استفاده از آن بتوانند به شناخت درستی از خود برسند. با محیط اطراف ارتباط برقرار کرده و بتوانند به حل مشکلات خود و جامعه و محیط‌زیست کمک کرده و از واکنش‌های نابهنجار اجتماعی و رفتارهای پرخطر خودداری کنند.

صاحب با بیان اینکه اجرای ۴۰۰ فرآموز سیار در۴۰۰ مدرسه پایتخت تا پایان سال پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: فرآموز سیار در قالب یک گروه آموزشی متخصص و هنری به شکل سیار در مدارس ابتدایی سطح مناطق ۲۲گانه با اولویت محله‌های کم برخوردار حضور یافته و با روش‌هایی از جمله نمایش، قصه‌گویی، مسابقه در تعامل با مخاطبان، خدمات آموزشی سلامت محور را به گروه هدف ارائه می‌کند.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران بیان کرد:  کودکان و نوجوانان از اصلی‌ترین لایه‌های اجتماعی شهر و شهروندان آینده جامعه محسوب می‌شوند و از این رو باید برای این قشر برنامه‌ریزی جدی انجام داد.

بنا براعلام روابط عمومی اداره کل سلامت شهرداری تهران، وی اظهار کرد: آموزش مهارت‌های رفتاری و زندگی در سنین کودکی و نوجوانی در شکل دادن به رفتارهای سالم و منطقی در دیگر ادوار زندگی از جوانی تا سالمندی نقش به سزایی دارد و ضروری است که افراد جامعه از سنین کودکی و نوجوانی به صورت تعاملی این مهارت‌ها را بیاموزند تا بتوانند در آینده با فراز و نشیب‌های گوناگون زندگی به شیوه موثری روبرو شوند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402110302383/%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C