فارس من| نتیجه بازنگری کد 19 آزمون های دبیری و آموزگاری اعلام شد

مدیرکل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش گفت: نتایج بررسی مجدد گزینش داوطلبان کد 19 آزمون استخدام دبیر و آموزگار به امور اداری آموزش و پرورش اعلام شده است.

– سید حسن داودالموسوی مدیرکل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس درباره اعلام نتایج بررسی مجدد گزینش داوطلبان دارای کد 19 در آزمون استخدامی این وزارتخانه، گفت: نتایج بررسی مجدد گزینش داوطلبان کد 19 آزمون استخدام دبیر و آموزگار به امور اداری آموزش و پرورش اعلام شده است.

وی درباره اینکه داوطلبان چگونه باید از نتیجه بررسی گزینش خود مطلع شوند، گفت: داوطلبان از طریق امور اداری استان خود باید از نتیجه مطلع شوند و آن را پیگیری کنند.

الموسوی عنوان کرد: درج کد 19 در کارنامه برخی از داوطلبان بدین معنی است که این افراد در مرحله آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و ارزیابی تکمیلی تأیید شده اند اما به جهت گزینش مورد تأیید قرار نگرفته اند.

مدیرکل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که افرادی که در گزینش ابتدایی تأیید نشده اند، چگونه در مرحله دوم بررسی گزینش تأیید می شوند؟ آیا مشکل گزینش آنها در این مدت محدود چند ماهه برطرف شده است؟ ، متذکر شد: ضوابط گزینش، برای مراحل تجدید نظر امتیازاتی قا

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021106399544107008/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86%26%23124%3B-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C