غیر ممکن شدن اعتراض به رتبه بندی معلمان

علی فرهادی با اشاره به تدوین آیین نامه جدید رتبه بندی معلمان که در حال نهایی شدن است، درباره نحوه رسیدگی به اعتراضات معلمان درباره رتبه های خود طبق آیین نامه جدید، – اظهار کرد: اعلام کردیم که اعتراضات بسته شده، چون فرآیند رتبه بندی معلمان اینطور نیست که یکجا همه معلمان …
منبع خبر: اینتیتر
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021112163680401408/%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86