عناوین روزنامه‌های جهان؛ عمان حریم هوایی خود را به روی پروازهای اسرائیل گشود


تهران-ایرنا- اعتصاب سراسری در غزه و کرانه باختری در واکنش به جنایت نابلس، مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای خواستار خروج نیروهای روسیه از اوکراین شد و عمان حریم هوایی خود را به روی پروازهای اسرائیل گشود، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز جمعه ۵ اسفند (۲۴ فوریه) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039688/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C