عناوین روزنامه‌های جهان؛ آمریکا و اسرائیل به دنبال توسعه تسلیحات لیزری


تهران-ایرنا- رافائل و لاکهید مارتین سیستم تسلیحات لیزری را برای اسرائیل و آمریکا توسعه می­‌دهند، حمله اوکراین به پایگاه هوایی روسیه و ساخت بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان با نام SKA «آرایه کیلومتر مربعی» در استرالیا شروع شد، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز سه‌شنبه ۱۵ آذر (۶ دسامبر) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963450/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA