عناوین روزنامه‌های جهان؛آمریکا و انگلیس برای استرالیا زیردریایی هسته‌ای می‌سازند

گسترده به لایحه جنجالی «عوامل خارجی»پارلمان گرجستان از تصویب این لایحه عقب­‌نشینی کرد و آمریکا و انگلیس برای استرالیا زیردریایی هسته‌ای می‌سازند، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز جمعه ۱۹ اسفند (۱۰ مارچ) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053104/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C

Lee myung hee.