عمل نکردن وعده های سرپرست درباره رتبه بندی معلمان

رضا مراد صحرایی درحالی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش معرفی شد که حتی به وعده های زمان سرپرستی اش درباره رتبه بندی معلمان عمل نکرده است. – سرپرست آموزش و پرورش قول داده بود تا پایان اردیبهشت تکلیف رتبه بندی معلمان را مشخص کند. در حالی رضا مراد صحرایی گزینه وزارت …
منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020334016375910400/%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86