عملیات اجرایی احداث ۱۴۰ کلاس در بهارستان آغاز شد


بهارستان – ایرنا – آیین خشت‌گذاری و آغاز عملیات اجرایی ۱۴۰ کلاس درس در شهرستان بهارستان با حضور استاندار تهران عصر روز پنجشنبه برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85089089/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF