عملکرد دانشگاه‌ها در حوزه اطلاع‌رسانی در رتبه‌بندی لحاظ می‌شود


تهران- ایرنا- قائم‌مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه وزارت علوم گفت: عملکرد دانشگاه‌ها در حوزه اطلاع‌رسانی در رتبه‌بندی دانشگاها لحاظ می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85371644/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF