عضو جدید شورای شهر زنجان نیامده، استعفا کرد | عضو جدید شورای

عضو جدید شورای اسلامی شهر زنجان در نخستین حضور خود، استعفا داد و استعفای وی به تصویب رسید.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس از زنجان، استعفای علی اسماعیلی عضو شورای اسلامی شهر زنجان در جلسه علنی امروز مصوب شد.

علی اسماعیلی دلیل استعفای خود را حضور در آموزش و پرورش و تشکیل تیمی برای ارائه خدمت در این حوزه اعلام و تصریح کرد: با توجه به اینکه آموزش و پرورش گسترده ترین فضای مردمی را دارد، حضور در آن حوزه هم خدمت به مردم محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه حضورش در آموزش و پرورش قبل از موضوع ورود به شورا به عنوان عضو علی البدل روی داده است، افزود: اگر عضویت در شورا از اول محقق می شد، قطعا هجرتی روی نمی داد.

در ادامه جلسه حسین حمزه لو پاک با اعلام مخالفت خود با استعفای علی اسماعیلی از عضویت شورا گفت: در این مورد روح قانون اساسی مبنی بر ارزشمندی رای مردم است.

عضو شورای اسلامی شهر زنجان با تاکید بر اولویت رای مردم برای وی افزود: هر چند اسماعیلی در مسیر خدمت در آموزش و پرورش فعال خواهد بود ولی اعتقاد من رای مردم است.

داود حسنی دیگر عضو شورا با تاکید بر تیمی بودن کار در شورای شهر افزود: هر چند شورا به حضور افراد خوش فکر نیاز دارد، ولی اگر رای شورا به رفتن بود، آرزوی موفقیت برای وی دارم.

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020319126798297088/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF