عزم رییس‌جمهور برای رفع مساله‌ای که حوزه آموزش کشور سال‌ها از آن رنج می‌برد


تهران- ایرنا- وجود انواع پراکنده‌کاری‌ها، موازی‌کاری‌ها و ناهماهنگی‌ها در حوزه سنجش و پذیرش و ارزیابی و ارزشیابی مدارک تحصیلی در مقاطع مختلف، عزم رییس‌جمهور را بر آن داشت که با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، دغدغه‌ای راکه سال‌ها حوزه آموزش کشور با آن مواجه بود، با تشکیل یک سازمان متمرکز با عنوان «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» مرتفع کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85246277/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2