«ظهور و سقوط سلطنت پهلوی» کتاب منتخب مسابقه هشت بهشت ویژه دانشجویان


تهران- ایرنا- معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، جلد نخست کتاب «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی» نوشته ارتشبد سابق حسین فردوست را برای مطالعه تابستانی دانشجویان علاقه‌مند کتابخوانی در سراسر کشور برای شرکت در مسابقه مجازی هشت بهشت انتخاب کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85163043/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86