ظرفیت جذب ۲۰ هزار عضو هیات علمی در دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از ظرفیت جذب ۲۰ هزار عضو هیأت علمی در این دانشگاه خبر داد و گفت: در این راستا هماهنگی‌های لازم در حوزه علوم پزشکی و غیرپزشکی انجام شده است.

به گزارش ایسنا، طهرانچی در سیصد و سی یکمین جلسه هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی با اشاره به ظرفیت ۲۰ هزار عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: رسیدن به افقی که مقام معظم رهبری برای دانشگاه آزاد رهنمود نکردند، میسر نخواهد بود مگر با جذب و نگهداری از اساتید سرآمد که با اقدامات صورت گرفته در این راستا همه فراخوان ها در چارچوب آمایش آموزش عالی کشور با عملیاتی شدن دو سند آموزشی در حوزه علوم پزشکی که به تایید وزارت بهداشت رسیده و حوزه غیر پزشکی مبتنی بر مصوبه ۸۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی  کشور و هماهنگی آمایش اقتصادی و اجتماعی با نظام آموزشی تا شهرستان‌ها در این دوره به انجام رسیده است.

سپس سرپرست مرکز امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گزارشی از اقدامات انجام شده دانشگاه آزاد اسلامی ارائه کرد و ضمن اعلام تعیین تکلیف و از دستور کار خارج کردن پرونده‌های مربوط به قبل از سال ۱۳۹۸ اعلام کرد: پرونده‌های فراخوان خرداد امسال در بخش پزشکی و غیر پزشکی صددرصد مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گرفت و فراخوان  بهمن ماه امسال در دهه فجر انقلاب اسلامی آغاز خواهد گردید.

به گزارش مرکز رسانه و ارتباطات شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ در ادامه این جلسه رئیس مرکز امور هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به عدم استفاده آن وزارت از ظرفیت ردیف نخبگان، خواستار اقدام برای پرونده ۵۵ نفر از نخبگان مفتخر به کسب جایزه شهید شهریاری شد و عنوان کرد که مسأله هیأت علمی پژوهشی در فراخوان امسال با سازمان اداری و استخدامی حل نشده که با توجه به موضوع مهاجرت نخبگان خواستار تسریع در روند سازوکار اجرایی در سازمان اداری و استخدامی شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111108478/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF