ظرفیت‌سازی استراتژیک برای تامین مسکن فرهنگیان


تهران – ایرنا – مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره با اشاره به تعاملات راهبردی با آموزش و پرورش بر استفاده از ظرفیت‌های استراتژیک موجود در هلدینگ ساختمانی معلم برای تامین فرهنگیان تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85178249/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86