طرح ملی استارتاپ دانش‌آموزی در محلات کم‌برخوردار تدوین شود


سمنان- ایرنا- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و جانشین وزیر کشور با تاکید بر ایجاد استارتاپ دانش‌آموزی در محلات کم‌برخوردار، گفت: استارتاپ دانش‌آموزی نقشی مهم در مهارت‌آموزی و حرفه‌آموزی در دوران تحصیل دارد و استان سمنان می‌تواند نامزد اجرای این طرح باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85145065/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF