طرح قاضی مدرسه در رودبارجنوب اجرایی شد


کرمان – ایرنا – رییس دادگستری رودبارجنوب از آغاز طرح “قاضی مدرسه” از امروز (چهارشنبه) در مدارس این شهرستان خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85107526/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF