طرح ساماندهی مدارس تالار اجرا می شود


تبریز-ایرنا- رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: به زودی طرح ساماندهی مدارس خوابگاهی با بیش از 10 دانش آموز در سراسر کشور اجرایی می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070554/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF