طرح انس با قرآن ویژه دانش آموزان شاهرودی برگزار شد | مدیر

وی با بیان اینکه این طرح برای دانش آموزان پایه اول تا ششم ابتدایی موسوم به مقطع اول برگزار شد، افزود: استقبال دانش آموزان از این طرح معنوی چشم گیر بود.

– سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر ، از برگزاری رویداد انس با قرآن ویژه دانش آموزان شاهرودی خبر داد و بیان کرد: هشت هزار دانش آموز در مرحله اول این طرح حضور یافتند که در نوع خود کم سابقه بود.

مدیر آموزش و پرورش شاهرود این طرح را بزرگترین طرح قرآنی سال تحصیلی نام برد و بیان کرد: برای پنج هزار دانش آموز در مرحله نهایی گواهی نامه صادر شد.

موسوی با بیان اینکه در پایان این طرح آزمون برگزار شد، گفت: انس و همنشینی با کلام الله مجید و اعتلای معنوی دانش آموزان از اهداف این طرح بود.

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020321666736951296/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

مدیر آموزش و پرورش شهرستان شاهرود از برگزاری محفل انس با قرآن ویژه دانش آموزان این شهرستان خبر داد و گفت: هشت هزار دانش آموز مجموعاً در این طرح حضور داشتند.