طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای طبق اصل ۸۵ بررسی می‌شود


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور طبق اصل (۸۵) قانون اساسی موافقت کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85138969/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B8%DB%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF