ضرورت کمک فرمانداران برای حفظ نیروهای فرهنگی در شهرستان ها

بیرجند_ مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از فرمانداران خواست با توجه به کمبود معلم به حفظ معلمان شهرستان ها کمک کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به حساسیت موجود در خصوص برگزاری امتحانات خرداد ماه سال جاری، از مدیران کل آموزش و پرورش خواسته شده است که حوزه های زیر 100 نفر را جمع و دانش آموزان این حوزه ها در حوزه های دیگر امتحان دهند.

موسوی نژاد تصریح کرد: با توجه به اعتراضی که در این باره شد، تصمیم گیری در این خصوص برعهده مدیران کل آموزش و پرورش های استان ها گذاشته شده است.

به گفته وی نیروهای خرید خدمت با شرکت در آزمون های آموزش و پرورش در صورتی که نمره علمی را کسب کنند با توجه به اعلام اسامی سه برابر نیاز آموزش

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020243862435434496/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7

وی افزود: فرمانداران به عنوان رؤسای شوراهای آموزش و پرورش شهرستان های 11 گانه خراسان جنوبی باید با حساسیتی که در زمینه رفع مشکل کمبود معلم دارند، به آموزش و پرورش برای حفظ معلمان شهرستان های خود کمک کنند.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار مهر ، سید علیرضا موسوی نژاد عصر شنبه در شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی که به ریاست استاندار برگزار شد، گفت: با جذب نیروهای جدید و بهره گیری از روش های مختلف و همکاری فرمانداران شهرستان های استان برای حفظ نیروهای فعلی مشکل کمبود معلم در سال تحصیلی آینده را باید حل کنیم.