ضرورت بازنگری در فعالیت های مراکز توسعه آموزش پزشکی

وزیر بهداشت درباره تعداد اعضای هیات علمی گفت: حدود ۲۱ هزار نفر از جمعیت ۸۱ هزار نفری هیات علمی دانشگاه ها در دانشگاه های علوم پزشکی هستند. علاوه بر این، 31000 مقاله نوشته شد.

وی با تاکید بر اینکه ایران در حوزه سلامت در منطقه پیشتاز است، گفت: وضعیت سلامت به گونه ای است که از سایر کشورهای منطقه بسیار جلوتر هستیم. قبل از انقلاب اسلامی بیماران برای درمان به خارج از کشور اعزام می شدند، بنابراین نظام سلامت یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402012110497/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

به گزارش ایسنا، دکتر بهرام عین الهی عصر امروز 31 فروردین در ضیافت افطاری شوراهای تخصصی و فوق تخصصی وزارت بهداشت اظهار کرد: این جلسه از نظر تخصصی بهترین جلسه است. ما نمی خواهیم مشکل گشایی به مشکلات آموزشی محدود شود، بلکه می خواهیم با برگزاری این جلسات مشکلات مربوط به ماموریت های وزارت بهداشت را حل کنیم.

وزیر بهداشت با اشاره به شعار سال گفت: در این زمینه مدیریت و رئیس جمهور بر همکاری بیشتر با بنیاد ملی نخبگان تاکید دارند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به لزوم استفاده از روش های نوین برای ارائه آموزش پزشکی و فاصله گرفتن از روش های قدیمی، گفت: اگرچه مراکز توسعه آموزش ایجاد شده است، اما باید در فعالیت این مراکز بازنگری شود.

وی ادامه داد: از معلمان و نخبگان می‌خواهم ما را در عرصه انجام رسالت یاری کنند تا همه حوزه‌های وزارت یعنی «بهداشت»، «درمان» و «آموزش» محقق شود.