ضرورت آسیب شناسی جدی حوزه آموزش

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402021105967/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4

 معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی تاکید کرد: هیچ فرایندی ارتقاء و بهبود پیدا نمی کند مگر با آسیب شناسی جدی، سعی کردیم در سال ۱۴۰۱ این آسیب شناسی را با کمک خود گروه های آموزشی و اساتید ارجمند انجام دهیم.

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی از اجرای برنامه راهبردی در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه خبر داد و گفت: توجه و تاکید معاونت آموزشی در این برنامه بر کیفی گرایی آموزشی و بالابردن کیفیت در حوزه خدمات آموزشی، فرایند های آموزشی، متون و برنامه های درسی است.

آدمی خاطر نشان کرد: حوزه آموزش دانشگاه به عنوان بخش بسیار مهم و حساس، حوزه زنجیر واری است که باید همه حلقه ها در کنار هم قرار گیرند که یک زنجیره آموزشی قوی ایجاد شود و چرا که آموزش یک امر بسیار پویایی است، قطعا با آسیب ها و چالش ها و مسائل نوپدیدی مواجه است و ما همواره دست یاری به سوی دانشجویان و استادان و کارشناسان در حوزه آموزش دراز می کنیم تا ما بتوانیم بهترین فضای آموزشی را داشته باشیم  و همواره نام بزرگ دانشگاه علامه طباطبائی بدرخشد. 

به گفته وی، از دیگر نکات در حوزه آموزشی که مورد توجه وزارت علوم نیز می باشد بحث استاد سرآمد آموزشی است؛ برای این موضوع نیز برای اولین بار در کشور از طرف وزارت علوم طرحی ارائه شده است که به نوعی باعث تقویت هویت آموزش و تقویت بُعد آموزشی استادان خواهد شد.

وی به برنامه راهبردی در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی اشاره کرد و افزود: این برنامه که مجموعه ای از راهبردها و برنامه ها و اقدامات در راستای کیفی سازی نظام آموزشی در دانشگاه بود در سال ۱۴۰۱ به اجرا گذاشته شد، توجه و تاکید معاونت آموزشی در این برنامه بر کیفی گرایی آموزشی و بالابردن کیفیت در حوزه خدمات آموزشی، فرایند های آموزشی، متون و برنامه های درسی است.

به گزارش ایسنا، دکتر علی آدمی با اشاره به مناسبت هفته سرآمدی آموزش تاکید کرد: سال گذشته، سال موفقیت آمیزی در حوزه آموزش برای دانشگاه علامه طباطبائی بود و جا دارد. علی رغم تلاطم های کشور و دانشگاه در نیم سال اول، حوزه آموزش هیچ گاه از حرکت باز نایستاد.