صندوق نوآوری ۸۰ درصد سرمایه مورد نیاز کسب وکارهای نو را تامین می‌کند


تهران – ایرنا – مدیر اکوسیستم نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی، تقویت شتابدهنده‌های دانش بنیان در هدایت استارت‌آپ‌ها برای عبور از «دره مرگ» را برای این صندوق بسیار مهم خواند و گفت: چنانچه هر شتابدهنده‌ای ۲۰ درصد سرمایه مورد نیاز استارت‌آپی را فراهم کند صندوق نوآوری ۸۰ درصد بقیه را تامین خواهد کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85100846/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86