صندوق بیماری‌های خاص ۲۰ میلیارد تومان برای درمان بیماران بوشهری پرداخت کرد


بوشهر – ایرنا – مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر گفت: تاکنون ۲۰ میلیارد تومان برای درمان بیماران بوشهری زیر پوشش صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج پرداخت شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85104924/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C