صلاحت‌های حرفه‌ای و اخلاقی در انتصاب مدیران مدارس مورد توجه ویژه قرار گیرد


شیراز – ایرنا – مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش گفت: در انتصاب مدیران مدارس باید صلاحیت‌های حرفه‌ای و اخلاقی آنها متناسب با نظام تعلیم و تربیت کشور مورد توجه قرار گیرد چرا که  کلید حکمرانی خوب، موثر و هدفمند بکارگیری افراد شایسته برای تصمیم‌گیری و اقدام عادلانه است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85146438/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87