صرف اموال دانشگاه آزاد به نفع هر حزب، جناح یا نامزد انتخابات ممنوع است


تهران – ایرنا – سخنگوی دانشگاه آزاد با بیان اینکه رویکرد این دانشگاه فراهم کردن زمینه ارتقای بصیرت انقلابی و افزایش حضور مردم و به ویژه دانشگاهیان است، گفت: صرف اموال دانشگاه، سرمایه‌های انسانی، معنوی، فرهنگی، اجتماعی و مالی دانشگاه و به ویژه ظرفیت عظیم و فاخر استادان، کارمندان و دانشجویان به نفع هر حزب، جناح یا کاندیدایی به هر نحوی ممنوع است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85132578/%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%87%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA