صحرایی گزینه مناسبی برای سکانداری آموزش و پرورش است/ از وی حمایت می‌کنم


تهران- ایرنا- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مجموعه سوابق اجرایی صحرایی نشان می‌دهد که وی گزینه مناسبی برای سکانداری وزارت آموزش و پرورش است و من از وی حمایت می‌کنم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85124617/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA