صحرایی: نماز، اولویت اول فعالیت های فرهنگی در آموزش و پرورش است


شیراز- ایرنا- سرپرست وزارت آموزش و پرورش با طرح این پرسش که چرا درِب مدرسه بعد از ظهر و در تابستان باید بسته باشد، در حالی که بچه های محل جایی برای گذران اوقات فراغت خود ندارند؟ گفت: نماز، اولویت اول فعالیت های فرهنگی در آموزش و پرورش است و همه دستگاه‌ها را به همکاری فرا می‌خوانم که گِرد مدرسه جمع شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85108320/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA