صحرایی: مساله کمبود معلم در آموزش و پرورش اواخر مهرماه امسال رفع شد

مساله کمبود معلم در آموزش و پرورش اواخر مهرماه امسال رفع شد. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مراد صحرایی ظهر پنجشنبه در مراسم استقبال نو معلمان آموزش و پرورش خراسان رضوی در سالن شهدای سلامت مشهد خطاب به مسؤولان گذشته که کاستی های امروز را رقم زده اند، – شفقنا_ وزیر آموزش و پرورش گفت:
منبع خبر: شفقنا
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020821789388396544/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%3A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87