صحرایی شناخت عمیقی نسبت به مسائل آموزش و پرورش دارد


تهران- ایرنا- نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی گفت: صحرایی با توجه به شناخت عمیق نسبت به مسائل آموزش و پرورش می‌تواند رای اعتماد نمایندگان را کسب کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85125124/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF