«صحرایی» توان ارتقای نظام تعلیم و تربیت را دارد


تهران- ایرنا- نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: صحرایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از بدنه این وزارتخانه بوده و می‌تواند به خوبی برنامه‌های خود را برای ارتقای نظام تعلیم و تربیت اجرا کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85122811/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF