صحرایی توانایی ایجاد تحول در آموزش و پرورش را دارد


تهران- ایرنا- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش توانایی ایجاد تحول در این وزارتخانه را دارد، گفت: بهره‌بردن از تیم قوی مدیریتی به تحقق برنامه‌های مدنظر کمک خواهد کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85124421/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF