صحرایی: آزمون‌های تشخیصی در پایان هر دوره تحصیلی برگزار می‌شود


 تهران – ایرنا – وزیر آموزش و پرورش با اعلام برگزاری آزمون‌های تشخیصی در پایان هر دوره تحصیلی از سال آینده خبر داد و گفت‌: در پایان هر دوره تحصیلی، یک پایش ملی صورت می گیرد تا نقاط ضعف و قوت مشخص و راهکار برای آن طراحی شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85297336/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

خرید دریچه بازدید. تائید رمز عبور.