صحرائی: در انجام طرح «نماد» تنها و پشتمان خالی مانده است

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در ارائه آموزش با کیفیت تنها مانده‌ایم، گفت: در هر تکلیف گروهی که آموزش و پرورش به وسط میدان آمده است، پشتش خالی مانده است؛ نمونه آن اجرای طرح “نماد” (نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش آموزان) است.

به گزارش ایسنا، رضامراد صحرایی در مراسم راهکارهای اجرایی سند تحول بنیادین منطبق بر قانون اساسی با اشاره به تاکیدات فصل ۸ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، در خصوص همگرایی تمامی دستگاه‌های اجرای برای اجرای مفاد این سند، اظهارکرد: فصل هشتم سند تحول بنیادین بر روی زمین مانده است. این فصل تاکید دارد که همه دستگاه‌ها نسبت به آموزش و پرورش مسئولیت دارند. با این حال در هر تکلیف گروهی که آموزش و پرورش به وسط میدان آمده است، پشتش خالی مانده است. نمونه آن اجرای طرح “نماد” (نظام مراقبت های اجتماعی دانش آموزان) است.
 
وی توضیح داد: در طرح نماد آموزش و پرورش باید سلامت روحی و جسمانی دانش آموزان را غربالگری کند و بعد آن دستگاه‌های دیگر باید وارد عمل شود اما در این مسیر تنها مانده‌ایم. در ارائه آموزش با کیفیت تنها مانده‌ایم و شدیم همانند یکی از وزارتخانه های دیگر، درحالی که آموزش و پرورش یکی از بقیه وزارتخانه‌ها نیست و همه باید در خدمت تعلیم و تربیت باشند.
 
وزیر آموزش و پرورش افزود: با ساختن دستگاه‌های موازی تکالیف خود را نسبت به آموزش وپرورش انجام نداده‌ایم کمااینکه برخی ساختار سازیها ما را از وظیفه اصلی خود باز داشته است. سند تحول می‌گوید مدرسه نقطه اتکا دولت و ملت در تعالی کشور است و همه دستگاه‌ها باید به کمک آموزش و پرورش آیند اما ما تنها مانده‌ایم.

صحرایی تاکید کرد: در این دولت سند تحول بنیایدن آموزش و پرورش وارد برنامه توسعه شده است و در برنامه هفتم توسعه یک ماده در خصوص تقسیم کار ملی برای اجرای سند تحول بنیادین در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه توجه برنامه توسعه به اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و درج این امر در سند توسعه می‌تواند دستگاه‌ها را مکلف به اجرای سند تحول کند، افزود: گرچه سند تحول بنیادین از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است و مصوبات این شورا همگی فرهیخته است و منجر به بالندگی کشور می‌شود، اما اجرای آن چندان که انتظار می‌رفته مطلوب نبوده است. این دولت سند تحول بنیادین را مهم می‌داند و از بین اسناد دیگر این سند را در آورده و در صدر نشانده است.
 
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: هم اکنون ترجمه سند تحول بنیادین به کف مدارس رفته است و اینگونه می‌توان گفت هم‌اکنون ما شاهد اجرای واقعی قانون اساسی هستیم‌. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ضامن حکمرانی شایسته برای اجرای قانون اساسی در بعد تعلیم و تربیت اسلامی است‌. از این حیث هرچه درباره اجرای این سند بکوشیم کم است.
 
وی با یادآوری اینکه ۱۲ سال از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گذشته است وگرچه کارهای بزرگی انجام شده اما مقدار اجرای سند اصلا مطابق با انتطار نیست، خطاب به معاون حقوقی رئیس جمهوری تصریح کرد: به عنوان وزیر آموزش و پرورش از معاون حقوقی رئیس جمهوری و معاون قانون اساسی ایشان تقاضا دارم ترک فعل در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را به مثابه ترک فعل در قانون اساسی مطالبه کنند.

وزیر آموزش وپرورش در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه باید در کودکستان‌ها بذر ساختن آینده ایران را بکاریم، افزود: این را سند تحول بنیایدن می‌خواهد و چیزی غیر از این هم در قانون اساسی از ما خواسته نشده است. نخ تسبیح همه دستگاه‌ها آموزش و پرورش است. میزان فرهیختگی و بالندگی هر کشوری بر اساس قانون اساسی آن سنجیده می‌شود.
 
وی ادامه داد: آموزش و پرورش امروز آیینه عملکرد همه نظام است و هرکسی در هر جایی از نظام اگر می‌خواهد سهم خود را در ساختن ایران ببیند باید به آیینه آموزش و پرورش نگاه کند تا به خود نمره دهد، چراکه آئینه آموزش و پرورش بازتاب عملکرد ما و نشان دهنده آینده ما است. سرچشمه ایجاد هر تغییر و تحول در هر جامعه‌ای آموزش و پرورش کشور است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402091510727/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA