شی جین پینگ معاون چهاردهمین کنگره ملی خلق چین شد


تهران- ایرنا- شی جین پینگ رییس جمهور چین در اولین نشست از چهاردهمین کنگره مردمی استان جیانگ سو به اتفاق آرا به عنوان معاون چهاردهمین کنگره ملی خلق (NPC) انتخاب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004055/%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D9%82-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF