شکایت از سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی برای عدم اعمال کامل فوق العاده ویژه معلمان

نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی :گفت در راستای احقاق حقوق فرهنگیان نیروهای خدماتی و نیروهای اداری آموزش و پرورش در زمینه اعمال کامل فوق العاده ویژه معلمان در حکم حقوقی، بر اساس ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از سازمان امور اداری …
منبع خبر: نواندیش
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020206471955572736/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88