شهریه مدارس بر اساس الگو ابلاغ می‌شود/ مبالغ اعلام شده قانونی نیست


تهران – ایرنا – رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: شهریه مدارس و مراکز غیردولتی بر اساس الگوی تعیین شهریه ابلاغ می‌شود و مبالغ اعلام شده در فضای مجازی وجاهت قانونی ندارند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85118347/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C