شهرداری‌های مازندران سرویس ایاب‌ و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی را رایگان کنند


 ساری – ایرنا – رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی مازندران گفت:  شهرداری‌های استان باید شرایط ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی را به صورت رایگان فراهم کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85156876/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C