شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل در کرمان به سه هزار نفر رسید


کرمان – ایرنا – معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش کرمان با اشاره به اجرای طرح شهید محمودوند به عنوان طرح شناسایی چهره به چهره دانش آموزان بازمانده از تحصیل گفت: سه هزار مورد از ۶ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل مقطع دبستان استان شناسایی شدند.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85111186/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF