ششمین جایزه بین‌المللی پژوهشگر تربیت بدنی برگزار می‌شود


تهران – ایرنا – ششمین دوره جایزه بین‌المللی پژوهشگر جوان در حوزه تربیت بدنی توسط پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی اسفند سال ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85372239/%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF