ششمین آزمون‌ سنجش صلاحیت و مهارت دریانوردان برگزار می‌شود

ششمین دور آزمون‌های سنجش صلاحیت و مهارت دریانوردان کشور توسط مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد.

به گزارش ایسنا، دور جدید آزمون‌های سنجش صلاحیت و مهارت دریانوردان در ادامه همکاری دانشگاه شهید بهشتی و سازمان بنادر و دریانوردی اجرا می‌شود.

در این آزمون‌ها که به همت مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه در محل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور برگزار می‌شود، بیش از ۱۰۰۰ دریانورد به مدت دو هفته مورد سنجش و ارزیابی دانشی و مهارتی قرار می‌گیرند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی، گفتنی است، مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه طی یکسال گذشته، پنج دوره آزمون سنجش و ارزیابی ویژه دریانوردان را با حضور ۶ هزار دریانورد از اقصی نقاط کشور در دانشگاه شهید بهشتی برگزار کرده است. ناوبری ساحلی، تجارت و حقوق دریایی، مهندسی دریایی، ساختمان کشتی و ناوبری نجومی از مهم‌ترین عناوین آزمون‌های دریانوردان است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111007634/%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF