شرکت 15000 دانش آموز کرمانی در مراسم اعتکاف

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان از شرکت 15000 دانش آموز کرمانی در مراسم اعتکاف خبر داد و گفت: از این تعداد هشت هزار نفر دختر و هفت هزار نفر پسر هستند. –
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021119489359716352/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-15000-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%81