شرکت شبکه شاد در مسابقه شهر خورشید در نمایشگاه قرآن


تهران – ایرنا – شبکه شاد در ایام ماه مبارک رمضان مسابقه محیطی «شهر خورشید» را در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار می کند و هر شب به برگزیده جایزه یک میلیون تومانی اهدا می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078183/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86

Cod : warzone 2 نحوه استفاده از رمزهای گنج دریایی در جزیره آشیکا.